Klockner Hansel CP11 Blister Machine - Line AB702

Listing #685541