Klockner Hansel CP11 Blister Machine - Line AB700

Listing #685579